Kvalitetsplan

  • Ställa kundens önskemål och krav i centrum.
  • Utföra uppdraget med den kvalitet som kunden förväntar sig.
  • Ta ett totalt ansvar från uppdragets början till dess slut.
  • Följa och ta fram anpassade egenkontroller.
  • Utföra uppdraget inom tidsramarna.

Miljöplan

Vi skall aktivt styra verksamheten för en bättre miljö i alla led.

Det innebär att vi bla ska:

  • Källsortera avfall i så stor utsträckning som möjligt.
  • Effektivisera transporterna.
  • Välja miljöcertifierade leverantörer om möjligt.
  • Använda oss av förnyelsebar energi i så stor utsträckning som möjligt.
  • Föreslå och välja så miljövänliga produkter som möjligt både för oss och våra kunder.